Окуу-лабораториялык жана материалдык-техникалык база

Факультеттин жалпы окуу лабораториялык жана материалдык базасы жалпысынан 20 аудиторияда сабактар өтүлөт, алардын ичинен 5 кааана заманбап компьютерлер, ә атайын тигүү цехи камтыган каана жана 6 интерактивдүү доска, 3 видеопроектор менен камсыздалган. Кааналардын аянты ж.б. боюнча толук маалымат 9-формада көрсөтүлгөн.

Аудитория, каана, лабораториянын аталышы Каананын № Аянты (м2) Компьютер, ноутбук, планшет ж.б. саны Орундардын саны Эск.
1 «Костюмдардын композициясы» каанасы 303 60 м2 0 20  
2 Тигүү буюмдарын констркуциялоо каанасы 304 30 м2 0 24  
3  «Тигүү кийимдеринин технологиясы» каанасы 305 56 м2 1 компьютер 15  
4 Компьтютердик каана 306 42 м2 10 компьютер 20  
5 «Материалга киришүү» каанасы 307 24 м2 0 12  
6 «Сүрөт жана живопись» каанасы 308 60 м2 1 компьютер 20  
7 ЭЛ.«Грация» дизайн салону 309 72 м2 0 22  
8 «Дүйнөлүк маданияттар тарыхы жана дизайн искусствосу» каанасы 310 72 м2 0 10  
9 ” Сүрөт” уста каанасы 311 20 м2 0 1  
10 «Сызма геометрия , инженердик графика жана жалпы техникалык сабактар” каанасы 312 20 м2 1 компьютер,  1элект.доска 9  
11 « Колдонмо механика жана көркөм долбоорлоонун технологиясы” кафедрасы 313   1 компьютер,  1 принтер 2  
12 ” Декоративдик колдонмо искусствосу” каанасы 314 20 м2 0 9  
13 Усулдук  каанасы 315 20 м2 1 принтер 1  
14 Бардыгы 13 496 м2 8 165  
15 “Компьютердик программалоо” каанасы 203 60м2 10 компьютер компл. 6блок, 10комп.стол 12стул  
16 “Мультимедиалык программалоо” каанасы 204 60м2 10 компьютер компл. 6блок, 10комп.стол 12стул  
17 “Графикалык программалоо” каана 205 42м2 10 компьютер компл. 6блок, 10комп.стол 12стул  
18 Лекциялык зал 206 42м2   13 блок ,1 стол,1стул  
19 ЭВМ прим. в СЭС 207 30м2 10 компьютер компл. 10 компь.стол,1 стул,1стол,  
20 Электрдик камсыздоо 208 42м2   12 блок,1 стол, 1 стул,2 шкаф  
21 Маалыматтык борбор 209 42м2 3 компьютер компл. 10 стул, 6 стол, шкаф  
22 Лекциялык зал 210 72м2   21 блок,1 стол,1стул  
23 Лекциялык зал 211 42м2   12 блок,1 стол, 1 стул,2 шкаф  
24 Окутуучулар каанасы 212 16м2 1 компьютер компл. 4 стол, 6 стул,2 шкаф  
25 “КТжЭ” миңбары 214 20м2   2 шкаф,4 стол,10стул  
Бардыгы: 470м2 44 178  
  Факультет боюнча  23 966м2  52  343