06.10.2022-жыл.
Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин Маалыматтык технологиялар илимий изилдөө борборунда кезектеги илимий семинар болуп өттү. Семинарды университетибиздин профессору Өмүрбекова Гүлзат Кочкорбаевна “Использование шагового метода в научно-исследовательских работах” деген темада өттү. Семинарга университетибиздин профессордук окутуучулары катышышып, лекторго өз ыраазычылыктарын билдиришти.