КАФЕДРАНЫН КУРАМЫ

Кафедранын структурасы

 

 

Кафедра башчысы

 

 

 

 

Кафедра башчысынын жардамчысы

 

Профессордук-окутуучулук курам

 

 

Окуу-көмөкчү персоналдар

 

 

Кафедранын профессордук –окутуучулар курамы:

 

 1. Өмүрбекова Гүлзат                                 каф.баш.       КӨЭАУнун профессору
 2. Адылов Чыныбек                                    т.и.к., доцент
 3. Эсенкулов Артур                                     доцент
 4. Адылова Эльмира                                  каф.баш.о.б., улук окутуучу
 5. Ормонова Элнура                                    улук окутуучу
 6. Токонова Тамара                                     улук окутуучу
 7.  Ажимуратов Примкул                            окутуучу
 8.  Бердибекова Жазгүл                               окутуучу
 9.  Жээнбаева Зиягуль                                  окутуучу
 10. Жабагыев Ишенбек                                  окутуучу
 11. Махматиса кызы Хамида                        лаборант
 12.  Өмүралы уулу Токтосун                         инженер-программист, окутуучу

 

Кафедрада бардыгы болуп 12 кызматкер эмгектенет, анын ичинен штатта 9, айкалыштыруу менен 1 жана окуу көмөкчү кызматкерлери – 2. Ал эми профессордук- окутуучулар курамы 4 (алардын ичинен: профессор- 1, илимдеринин кандидаты – 2, доцент 2).

Илимий даражасы бар окутуучулар  50% түзөт.

 Кафедрада  Графика адистиги  жана Информатика жана эсептөө техникасы багыттары боюнча адистер бакалавр багыты боюнча даярдалат.