14.10.2022-ж.
“Маалыматтык технологиялар” жана “Физико-математикалык изилдөөлөр” деген эки борбор биргеликте өткөзүп жаткан кезектеги семинар уюштурулду. Семинарды п.и.к., доцент Мирзаахмедов Арабжон Мухтарович Python программалоо тилинин билим берүүдөгү орду тууралуу кенири токтолуп, жакшы маалыматтар менен өтүп берди.