Модуль

Биринчи жарым жылдык 

Күндүзгү жана кечки окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгындагы сынактарды тапшыруунун графиги.

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгындагы сынактарды тапшыруунун графиги. (1-курс)

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгындагы сынактарды тапшыруунун графиги. (3-курс)

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгындагы сынактарды тапшыруунун графиги. (4-курс)
Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгындагы сынактарды тапшыруунун графиги. (5-курс)

Сынактарды кайра тапшыруу

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгындагы сынактарды кайра тапшыруунун графиги. (4-курс)

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгындагы сынактарды кайра тапшыруунун графиги. (4-курс)

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгындагы сынактарды кайра тапшыруунун графиги. (1-курс)

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгындагы сынактарды кайра тапшыруунун графиги. (5-курс)

Экинчи жарым жылдык

Күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 2-жарым жылдыгындагы сынактарды тапшыруунун графиги.

Кечки окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 2-жарым жылдыгындагы сынактарды тапшыруунун графиги.

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 2-жарым жылдыгындагы сынактарды тапшыруунун графиги. (1-курс)

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 2-жарым жылдыгындагы сынактарды тапшыруунун графиги. (3-курс)

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 2-жарым жылдыгындагы сынактарды тапшыруунун графиги. (4-курс)

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 2-жарым жылдыгындагы сынактарды тапшыруунун графиги. (4-курс)