Окуу пландары ж.б. тууралуу маалыматтар.

Биринчи жарым жылдык

2023-2024-окуу жылынын I жарым жылындагы СЕМЕСТРДИК ОКУУ ПЛАНЫ (Күндүзгү, 1-курс)

2023-2024-окуу жылынын I жарым жылындагы СЕМЕСТРДИК ОКУУ ПЛАНЫ (Күндүзгү, 2-курс)

2023-2024-окуу жылынын I жарым жылындагы СЕМЕСТРДИК ОКУУ ПЛАНЫ (Күндүзгү, 3-курс)

2023-2024-окуу жылынын I жарым жылындагы СЕМЕСТРДИК ОКУУ ПЛАНЫ (Күндүзгү, 4-курс)

2023-2024-окуу жылынын I жарым жылындагы СЕМЕСТРДИК ОКУУ ПЛАНЫ (Күндүзгү, 5-курс)

2023-2024-окуу жылынын I жарым жылындагы СЕМЕСТРДИК ОКУУ ПЛАНЫ (Сырткы, 1-курс)

2023-2024-окуу жылынын I жарым жылындагы СЕМЕСТРДИК ОКУУ ПЛАНЫ (Сырткы, 3-курс)

Экинчи жарым жылдык

2023-2024-окуу жылынын II жарым жылындагы СЕМЕСТРДИК ОКУУ ПЛАНЫ (Сырткы, 1-курс)

2023-2024-окуу жылынын II жарым жылындагы СЕМЕСТРДИК ОКУУ ПЛАНЫ (Сырткы, 3-курс)

2023-2024-окуу жылынын II жарым жылындагы СЕМЕСТРДИК ОКУУ ПЛАНЫ (Сырткы, 4-курс)

2023-2024-окуу жылынын II жарым жылындагы СЕМЕСТРДИК ОКУУ ПЛАНЫ (Сырткы, 5-курс)