ОКУУ-УСУЛДУК ИШМЕРДҮҮЛҮК

Окуу –усулдук иштери.

 

«Маалыматык системалар жана технологиялар» миңбарында ар бир сабак боюнча окуу кабинеттер жана лабораториялар түзүлгөн. Лекциялык, практикалык жана лабораториялык сабактар жогорку окуу-методикалык деңгээлде өткөрүлөт.

Миңбарда жалпысынан атайын адистикке тиешелүү 69 дисциплина окутулат. Жогорудагы дисциплиналар окуу планына ылайык өткөрүлөт.

Кафедранын жалпы техникалык дисциплиналары китеп менен толук камсыз болушкан эмес. Бирок окутуучулар ага карабастан интернет аркылуу керектүү адабияттарды таап, көчүрүп, бардык дисциплиналар боюнча электрондук китептерди топтоштуруп жана тийиштүү компьютерлерге жүктөгөндүктөн кафедрада электрондук китепкана түзүлгөн, ал китептерден студенттер үзгүлтүксүз пайдаланып турушат. Бүгүнкү күндө лабораториялык сабактар 203, 204, 205, кааналарында компьютердик технологияларды пайданалуу менен практикалык сабактар жана виртуалдык лабораториялык жумуштар  коюлуп өтүлүүдө. Жогоруда айтылган кааналарда интерактивдүү доскаларды колдонуп, окутуучулар сабак өтүшөт. Кафедранын негизги адистиктеринин окуу китептер менен камсыз болуусу канааттандыраарлык.

Маалыматык системалар жана технологиялар 3 компьютердик класс, 1 мультимедиялык каанада жалпысынан 32 компьютер, 4 видеопроектор жана 3 интерактивдүү доска бар. Бардык компьютерлер локалдык тармактарга уланган.

Бардык аудиториялар жана лабораториялар учурдагы санитардык жана өрт коопсуздугуна каршы эрежелерге жана нормаларга шайкеш келет.