Сабактын жадыбалы

Биринчи жарым жылдык

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы (2-курс үчүн).
Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы (3-курс үчүн).

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы (4-5-курстар үчүн).

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы (4-курстар үчүн).

Кечки окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы.

Экинчи жарым жылдык

Күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 2-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы.

Кечки окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 2-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы.

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 2-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы (1-2-курстар).

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 2-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы (3-курстар).

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 2-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы (4-курстар).

Сырттан окуу бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 2-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы (4-курстар).