Эл аралык мамилелер

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

Б.СЫДЫКОВ атындагы

КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

 

ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

 

2021-2022– ОКУУ ЖЫЛЫ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК ИШТЕРИНИН

 

 

 

 

 

 

 ЭСЕП – КЫСАБЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ош шаары, 2022-жыл

 

ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ФАКУЛТЕТИНИН ЭЛ АРАЛЫК ОТЧЕТУ

 

Ишмердүүлүктүн түрү Саны
1 Чет өлкөлүк ЖОЖдор менен түзүлгөн кызматташуу келишимдеринин саны НИУ 7
2 Педагогикалык жамааттын чет өлкөлүк конференцияларга катышуусу 15
3 Чет элдик университеттер менен биргеликте иштелип чыккан окуу программалары 2+2.1+1 2 (1+1, 2+2) ИВТ, ТИЛП
4 Чет элдик университеттер жана улуттук изилдөө институттары менен биргеликте ишке ашырылган билим берүү жана илимий долбоорлор 2
5 Чет элдик авторлор менен биргеликте монографияларды жана окуу китептерин басып чыгаруу
6 Инвестициялар, университетке чет өлкөдөн тартуу, АКШ доллары/миң. сом 5 миң доллар
7 Кыргызстандагы университетке тартылган инвестиция, руб., миң сом
8 Чет элдик басылмаларда жарыяланган макалалар:

А – кадимки басылмаларда

Б – Кыргыз Республикасынын РИНЦке кирген басылмаларында

Б – RSCIге кирген чет элдик басылмаларда

B-жылы SCOPUS жана Web of Science кирген басылмалар

4

15

4

9 Билим экспорту: факультетте окуган чет элдик студенттердин саны 569
10 Конок лекцияларды уюштуруу 7
11 Студенттик мобилдүүлүк программалары боюнча чет өлкөдө окуган студенттердин саны 2
12 Мугалимдердин мобилдүүлүк программалары боюнча чет өлкөдөн билим алган мугалимдердин саны
13 Чет элдик университеттерде жана илимий институттарда конок лекциялары менен кыска мөөнөттүү стажировкадан өткөн окутуучулардын саны, отчеттор
14 Чет өлкөлүк уюмдардын, программалардын жана фонддордун өкүлдөрүнүн катышуусу менен тематикалык семинарларды жана тегерек столдорду уюштуруу 3
15 Чет элдик уюмдар, программалар жана фонддор тарабынан уюштурулган семинарларга жана тегерек столдорго катышуу 7
16 Эл аралык гранттык программаларга жана фонддорго берилген арыздардын саны 5
17 Чет элдик университеттердин алдыңкы окумуштууларынын катышуусунда интернет-конференцияларды, интернет лекцияларды уюштуруу 2
18 Профессордук курамдын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары квалификациясын жогорулатуу боюнча билим берүү программаларына катышуусу 45
19 Тилдерди билүү (мугалимдердин саны, сертификаттардын болушу 0 11
20 Корутундулар жана сунуштар, SWOT талдоо

Маалыматтык технологиялар жана энергетика кафедрасынын эл аралык отчеттогу таблицада берилген сандар боюнча тастыктоочу материалдары

 

1п. Чет өлкөлүк ЖОЖдор менен түзүлгөн кызматташтык келишимдеринин саны НИУ.

 1. БГТУ“ВОЕНМЕХ”, Д.Ф.Устинова, г. Санкт – Петербург менен келишим түзүлдү.
 2. Казак республикасынын Мирас университети менен 1 келишим түзүлдү,
 3. Международной институт солнечной энергии. г. Ташкент келишим түзүлдү.
 4. Греция, Афина шаары

2п. Педагогикалык жамааттын чет өлкөлүк конференцияларга катышуусу

 1. Эрмекова З.К., Дилишатов Ө.У., Хасанов Б.У., Анализ режима стоки реки Ак-Буура, Сборник научных статей XXV УДК:124(54+10) INOVATION 2021 TOSHKENT с. 434 Международная научная конференция.
 2. Токонова Т.С. v международная научно-практическая конференция «актуальные проблемы топливно-энергетического комплекса: физика, добыча, производство, передача, переработка и охрана окружающей среды»
 3. Чет элдик ЮСАИД эл аралык уюму тарабынан уюштурулган “Энергия будущего” деп аталган илимий өндүрүштүк долбоордун алкагында Ош шаарында болуп өткөн семинарга Дилишатов Ө.У. жана Эрмекова З.К. катышышты.
 4. Дилишатов Ө.У. Чет элдик программанын дагы бири Германиялык Garsten von Nahmen тарабынан Оштогу Пекин мейманканасынын конференц залында уюштурулган эл аралык медиа форумга катышты
 5. Дилишатов Ө.У. Kurgyz network эл аралык компаниясы Оштогу “Ololo haus” конференц залында уюштурган семинарга катышты
 6. Шайдуллаев Р. Ажимуратов П. “Лучший педагог 2022” Нур -Султан 2022

Международная научно практическая конференция “ Наука в современном мире: состояние и перспективы”, посвященной к 30- летию независимости Кыргызской Республики и дню науки:

 1. Өмүрбекова Г. К., Т: Моделирование использования кварцевого песка для строительства;
 2. Адылова Э. С., Т: КРнын электро энергиясын экспорттук потенциялын моделдештирүү жана изилдөө;
 3. Адылова Э. С., Т: Токтогул ГЭСиинин гидроэнергетикалык потенциялынын динамикалык анализи;
 4. Ормонова Э. М., Т: Программалык камсыздоонун метрикасы;
 5. Эрмекова З. К., Т: Ош шаарынын жана Кара-Суу районунун мисалында жер бетине түшкөн күндүн радиациясын талдоо жана эсептөө;
 6. Тажибай к. А., Т: Компьютерное моделирование, синтеза дешифратора.

“КРнын өнөр жай тармактарын өнүктүрүүдөгү көйгөйлөр аталышындагы” жаш окмуштуулар жана студенттердин республикалык илимий – практикалык конференция:

 1. Омурбекова Г. К.: “Маалыматтык технологиялардын өнүгүүсү” пленардык отурумда баяндама;
 2. Дилишатов Ө.У.: “Кыргыз энерегетикасынын абалы жана келечеги” пленардык отурумда баяндама;
 3. Адылова Э.С.: Токтогул ГЭСинин гидроэнергетикалык потенциалын изилдөө;
 4. Ормонова Э.М.: Маалымат системаларынын жашоо циклы.

 

3п. Чет элдик университеттер менен биргеликте 2+2, 1+1 окуу пландары иштелип чыккан.

710100 Информатика жана эсептөө системасы багыты

710100 Информатика жана эсептөө системасы магистратура

 1. БГТУ“ВОЕНМЕХ”, Д.Ф.Устинова, г. Санкт – Петербург менен келишим түзүлөн. Магистратура бөлүлүмүндө.1+1 программасы боюнча 6 студент окуга кабыл алынды.

Бул магистратурада окуп жаткан студеттер

Асылбек уулу Дастан

Жамалов Бегзат Жигиталиевич

Калбай уулу Сураган

Эргашов Фархаджон Шухратович

Тажибай кызы Айтунук

Булар 2022-2023-окуу жылында магистратурага тапшыруучу студенттер.

Имаралиев Жахонгир Шухратжонович

Маметыса   кызы Айгерим

Жолдошова Нурсулуу Сүйүнбековна

Кудайберди уулу Бекболот

Асанов Максатбек Турдумаматович

Касымов Баяман Зафарбекович

Турдубеков Жаныш Низоматович

 1. “2+2” программасы боюнча студентердин тизмеси бюджеттик негизде берилди пландары түзүлдү.
 2. Сейтбекова Асемай Сейтбековна
 3. Паттаев Шухратбек Хабибулло уулу
 4. Иброхимов Самандар Рахимжон угли
 5. Абдыкаар уулу Алтынбек
 6. Жанибеков Даниел Алмазбекович
 7. Абдирахманов Байэл Урматбекович
 8. Суйорбеков Канатбек Суйорбекович

4п. Чет элдик университеттер жана улуттук изилдөө институттары менен биргеликте ишке ашырылган билим берүү жана илимий долбоорлор

Разработка и исследование солнечные опреснительное установки для получения питьевой воды Эрмекова З.К. 5000 доллар.

 

5п. Чет элдик авторлор менен биргеликте монографияларды жана окуу китептерин басып чыгаруу

 

6п. Инвестициялар, университетке чет өлкөдөн тартуу, АКШ доллары /миң. сом

 

7п. Кыргызстандагы университетке тартылган инвестиция, руб, миң сом.

Ишканалардын келишим каражаттарынан 2 (30 миң сом)

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы менен түзүлгөн чарбалык келишимдин негизинде 17 миң сомдук каражат;

EASY BOOKING авиа агенттиги менен түзүлгөн чарбалык келишимдин негизинде 13 миң сомдук каражат.

Бул чарбалык келишимдердин негизинде төмөнкү тетиктер алынды жана алар сабак өтүүдө колдонулууда:

Микроник электрондук конструктору – 2 даана

Күн батареясында иштөөчү робот – 5 даана

Наушник микрафон – 1 даана

 

8п. SCOPUS жана Web of Science кирген V-басылмалар.

 1. Б.С. Расаходжаев, У.З. Ахмаджанов, М. О. Бобоева, Т.С.Токонова “Исследование солнечных теплиц с трансформируемым (регулируемым) корпусом в зависимости от температуры внутреннего и наружного воздуха” .APEC-V-2022, Тайланддан чыккан

 

РИНЦ» системаларындагы индекстелүүчү илимий басылмаларда (импакт фактору 0 дөн жогору болсо)

 1. Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өбек эл аралык университетинин “ИБТ” журналында:
 2. Ормонова, Э.М. Определение качества программного продукта на основе теории графов [Текст] / Э.М. Ормонова // Наука. Образование. Техника. – Ош: КУУ, 2021.-№1. – С.22-25.7.4.
 3. Адылова Э.С., Омурбекова Г.К., Ормонова Э.М., Жабагыев И.М. “Математикалык моделдерди колдонуу менен токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнө таасир этүүчү факторлорду аныктоо”, НОТ, печать.
 4. Ормонова Э. М., Адылова Э.С. “Программанын метрикасын аныктоо”, НОТ, печать.
 5. Т.С.Токонова “Исследование солнечных теплиц с трансформируемым (регулируемым) корпусом в зависимости от температуры внутреннего и наружного воздуха”
 6. Кадырова Т.С.,Адылова Э.С. Мотивация учебно познавательной деятельности будущих учителей физики. “Бюллеттень науки и практики” №7(июль)2022
 7. Бекмуратова Б.Т, Адылова Э.С. Ценность информации, “Бюллеттень науки и практики “№7(июль)2022
 8. Инновационные подходы по переработки природных ресурсов в условиях Республики Кыргызстан статья Шайдуллаев Р. Ажимуратов П. “Лучший педагог 2022” Нур -Султан 2022
 • Омурбекова Г.К., Адылова Э.С., Исследование фрактальной размерности частиц кварцевых песков Таш-Кумырского и Озгурского месторождений

 

 1. Дилишатов Ө.У., Омурбекова Г.К., Хасанов Б.У., Анализ агроклиматических условий Кадамжайского района Баткенской области, Бюллетень науки и практики №11 Нижневортовск Россия 2021 ноябрь с. 112-117, Сертификат №20211113

     8.10. «Web of Science» жана «Scopus» систем.журн. (импакт фактору 0  дөн жогору болсо)

Омурбекова Г.К., Ташполотов Ы.Т., Адылова Э., Токонова. Т.С., Дилишатов О.У. Математическое моделирование получения диоксида кремния из рисовой шелухи южного региона Кыргызстана, Applied Engineering in Agriculture, USA.

   8.п.  Кыргызстандын илимий басылмаларында.

Ташполотов Ы., Садыков Э.,  Ибрагимов Т.К., Эркинбаева Н.А., Способ преобразования химических элементов на основе эффекта электрофизической ионизации, Вестник ОшГУ, 2021,№1(1) Серия: Математика, физика, техника

 

Башка РИНЦ, «Web of Science» жана «Scopus» сист.кирбеген  журналдарда

9п. Билим экспорту: факультетте окуган чет элдик студенттердин саны

1-курс: 189;

2-курс: 273;

3-курс: 77;

4-курс: 26;

5-курс: 4.

10п. Конок лекцияларды уюштуруу

1.”Ош унаа курулуш” машина заводунун трансформатор чыгаруу боюнча начальниги т.и.к. Кадыров Артур ЭИЭ-20 окуу тайпасынын студенттерине “Трансформатордогу шакекчени жайгаштыруунун өзгөчөлүгү” боюнча конок лекция өтүп берди.

 1. ОшТУнун “Электроэнергетика” кафедрасынын башчысы т.и.к., профессор Мурзакулов Нуркул агай ЭиЭ- 20 группасынын студенттерине “Гидроэнергетикалык курулмалардын Кыргызстандагы ролу” деген темада конок лекция өтүп берди.

3.Электроника и электротехника Еразмус+ программасынын алкагында Петрос Аксаопоуло С            ИВТ-21, Г-21, ИВТ-29, ,ИВТ-19, ЭиЭ-20               семинар      02.04.2022

 1. “Креативдуу окутуучу” Дилишатов Ө.У. ИВТ-21, Г-21, ИВТ-29, ,ИВТ-19, ЭиЭ-20   семинар
 2. “Автордук укук жана Интернет” Түлбердиева Д.М. семинар      09.06.2022
 3. “Өзгөрүүнү өзүңдөн башта ” Дилишатов Ө.У.
 4. Чет элдик Кытай Элдик Республикасынын Электромобил чыгаруучу “Санрайс” заводунун менеджери Чжан Юмийн дин катышуусунда ЭиЭ-20 группасынын студенттери жана КТжЭ кафедрасынын профессордук окутуучулук жалпы курамы жана ОшТУнун энергетика багытында билим алып жаткан студенттери катышкан тегерек столго КӨЭАУнин илимий иштер боюнча проректору, илимий борборлордун жетекчиси катышышты

11п. Студенттик мобилдүүлүк программалары боюнча чет өлкөдө окуган студенттердин саны

ЭиЭ-20 группасынын 2 студенти Греция мамлекетинин Афина шаарында “Батыш Аттика” эл аралык университетинде 4 айлык академиялык мобилдүүлүк программасынын алкагында окуп келишти.

12п. Мугалимдердин мобилдүүлүк программалары боюнча чет өлкөдөн билим алган мугалимдердин саны

13п. Чет элдик университеттерде жана илимий институттарда мейман лекциялары менен кыска мөөнөттүү стажировкадан өткөн окутуучулардын саны, отчеттор

14п. Чет өлкөлүк уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен тематикалык семинарларды жана тегерек столдорду уюштуруу.

Кафедрада уюштурулган семинарлар:

 1. Г.К.Өмүрбекова “Программалоодо жаңы технологияларды колдонуу”, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711722740215375&id=100041329666144&sfnsn=mo
 2. Досмуратов Т. “Кастык тили”, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711658733555109&id=100041329666144&sfnsn=mo
 3. Дилишатов Ө.У.“Өлкөбүздүн электроэнергетикалык абалы жана келечеги”
 4. Адылова Э.С. “Исследование и компьютерное моделирование экспортного потенциала электроэнергии КР”
 5. Эсенкулов А.Б. “Кайдзен”
 6. Г.К.Өмүрбекова “Scopus, Web of Science системасына макала жазуунун өзгөчөлүктөрү”
 7. А.Б.Эсенкулов “Кайдзен окуу процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу”
 8. Дилишатов Ө.У. “Медиасабаттуу окутуучу – маалыматтуу устат”
 9. А.Б. Эсенкулов “КАЙДЗЕН техникасы боюнча студентти сабака көңүл бурдуруу сырлары”
 10. Дилишатов Ө.У. “Студенттердин өз алдынча иштерин натыйжалуу аткарууда КАЙДЗЕН технологиясынын ролу”

 

15п. Чет элдик уюмдар, программалар жана фонддор тарабынан уюштурулган семинарларга жана тегерек столдорго катышуу

1.Электроника и электротехника Еразмус+ программасынын алкагында Петрос Аксаопоуло С            ИВТ-21, Г-21, ИВТ-29, ,ИВТ-19, ЭиЭ-20               семинар      02.04.2022

 1. Экономика “Бизнестин сырлары”    Максат Мухтаров         ИВТ-21, Г-21, ИВТ-29, ,ИВТ-19, ЭиЭ-20           семинар
 2. Развитие компаний Sunrise в индустрии электроэнергетики Китая и сотрудничества с кыргызстанам        Ассистент менеджер Чжан Юйминь         ИВТ-21, Г-21, ИВТ-29, ИВТ-19, ЭиЭ-20            10.05.2022
 3. “Креативдуу окутуучу” Дилишатов Ө.У.   ИВТ-21, Г-21, ИВТ-29, ,ИВТ-19, ЭиЭ-20   семинар
 4. “Автордук укук жана Интернет” Түлбердиева Д.М.                           семинар      09.06.2022
 5. “Өзгөрүүнү өзүңдөн башта ” Дилишатов Ө.У.                                      09.03.2022

16п. Эл аралык гранттык программаларга жана фонддорго берилген арыздардын саны

Жалпы МТжЭ кафедрасы боюнча 3 өтүнмө берилди

17п. Чет элдик университеттердин алдыңкы окумуштууларынын катышуусунда интернет-конференцияларды, интернет лекцияларды уюштуруу

 

18п. Педагогикалык курамдын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары квалификациясын жогорулатуу боюнча билим берүү программаларына катышуусу

“Программалык камсыздоону колдонуу менен инженердик маселелерди чечүү SolidWorks”       2022-жыл, 12-24-май, №7827  00601643 РФ, Балтийский государственный технический университет”ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф.Устиновадан 12 окутуучу кавлификациясын жогорулатуу боюнча сертификаттарды алышты.

19п. Тил билүү (мугалимдердин саны, сертификаттардын болушу

Өмүрбекова Г.К. Англиский язык    В1.№ LS200000931. Academika  Educational Center.

8 окутуучу окуган. А1.Түрк тили.    2022.08.04- 72 саат        Бишкек.  Түрк элчилиги

8 окутуучу окуган. А2.Түрк тили.    2022.06.06- 72 саат        Бишкек.  Түрк элчилиги

 

Отчет кафедры «ПМиТХП», по международной деятельности за 2021-2022 учебный год.

Подробный отчет работы кафедры «ПМ и ТХП» по международной деятельности.

 1. Количество заключенных договоров о сотрудничестве с зарубежными университетами и НИУ:

а) Подписание договора о сотрудничестве с Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности;

б) Подписание меморандума о взаимном сотрудничестве с Ургенческим государственным университетом, Химико-технологическим факультетом, кафедра «технологии легкой промышленности»

в) На основании подписанного между Наманганским инженерно-технологическим институтом, в целях выполнения условий договора проведена огромная работа по проведению и участию студентов этого вуза на Международном студенческом конкурсе Fashion-2022

г) На основании подписанного между Таразским региональным университетом, в целях выполнения условий договора проведена огромная работа по проведению и участию студентов этого вуза на Международном студенческом конкурсе Fashion-2022 6 коллекций, среди которых коллекция AERIN, автор Ешназарова Акмарал, заняла 2 место, а также

 

 1. Участие ППС в зарубежных конференциях:

а) Научно-практическая конференция «Независимый путь развития Узбекистана: уроки истории и перспективы будущего», Узбекистан, Ташкент, 28.08.2021

б) VIII Международной научной конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве», прошедшей в рамках II Международного научного форума «Интеграционные процессы в этнокультурной сфере» 25–27 сентября и 3 ноября 2020 года в Алтайском государственном университете при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Алтайского края, Совета по вопросам реализации государственной национальной политики Алтайского края. (Акматова Г.Э.)

в) Международная научно-практическая конференции на тему: «Социальная модернизация в Казахстане: возможности и перспективы», посвященную 30-летию  независимости Республики Казахстан, Алматы, 9.11.2021

г) Всероссийская научная конференция «Индивид, дивид и логика индивидуализация:философия, антропология и биоэтика», г.Москва, 22 февраля 2022

д) Международная научная конференция «Цель перспектив обеспечения пропорциональности образования профессиональной подготовки в Евроазии», Ташкент, 25-26 марта, 2022г

е) Банзаровские чтения: материалы международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Д. Банзарова и 90-летию БГПИ — БГУ, (Улан-Удэ, 30–31 марта 2022 г.) (Акматова Г.Э.)

ж) II Международной научно-практической конференции, «Инновации и технологии к развитию теории современной моды», «МОДА (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)», посвящённой Фёдору Максимовичу Пармону. «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, (Технологии. Дизайн. Искусство), 5-7 апреля 2022 г.(Кочкорбаева Ч.Т.)

з) Научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования, хлопко-очистительного производства, текстиля, легкой промышленности, инновации полиграфического производства», ТИТЛП, 18-19 мая 2022 (Кочкорбаева Ч.Т.)

и) ХХV Международная научно-практическая конференция «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии», СПбГУПТД, 26-29 май 2022, (Кочкорбаева Ч.Т.)

 1. Разработанные совместно с зарубежными университетами учебные программы 2+2, 1+1:

а) Разработка с Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности учебные программы 2+2, 1+1 (бакалавриат и магистратура) по направлению ТИЛП

 1. Выполненные совместно с зарубежными университетами и НИУ образовательные и научно-исследовательские проекты:

Исследовательская работа над кандидатской диссертацией, Кочкорбаевой Ч.Т., под научным руководством С.Ш. Ташпулатова, проф., д.т.н. ТИТЛП, Ташкент

 1. Опубликованные в зарубежных изданиях статьи:

а) в обычных изданиях

б) в изданиях КР, вошедших в РИНЦ     –  4 (Журнал «Наука. Техника. Образование.», КУМУ)

в) в зарубежных изданиях, вошедших в РИНЦ – 3

г) в изданиях, вошедших в SCOPUS и Web of Science –3:

1) Environmental ethics and the role of spiritual and moral values in crisis procedure. Issue Number of page(s) 13 E3S Web of Conferences 258, 07015 (2021) – Акматова Г.Э.

2) The spiritual culture of the younger generation – the key to the development of society All issues  Volume 284 (2021)  E3S Web Conf., 284 (2021) 08021  AbstractE3S Web of Conferences 28 – Акматова Г.Э.

3) Spectrophotometric method for contamination control of gas media filters. AMSD-2021 Journal of Physics: Conference Series, 24.03.2022 – Кочкорбаева Ч.Т.

 1. Экспорт образования: количество зарубежных студентов, обучающихся на факультете:

Всего на кафедре обучаются 21 студент из Узбекистана, из них 4 студента на дневной форме обучения, остальные 17 студентов, на заочном обучении.

 1. Организация тематических семинаров и круглых столов с участием представителей зарубежных организаций, программ и фондов

Проведение Международного студенческого конкурса Fashion-2022 17.05.2022 в стенах нашего университета. Были приглашены не только университеты Кыргызстана, но и Казахстана, Узбекистана. В конкурсе приняли активное участие студенты ОшГУ были представлены 4 коллекции, ОшТУ были представлены 4 коллекции, а также Наманганский инженерно-технологический институт были представлены 4 коллекции, Таразский Регтональный университет учавствовал в онлайн режиме, представив 6 коллекций. Всего на конкурсе Fashion-2022 участвовали 52 коллекции по следующим номинациям:

 • авангард
 • стиль большого города
 • современная этника
 • вечерние наряды
 1. 8. Участие в семинарах и круглых столах, организованных зарубежными организациями, программами и фондами

а) Всероссийская научная конференция «Индивид, дивид и логика индивидуализация: философия, антропология и биоэтика», г.Москва, 22 февраля 2022

б) Методический семинар на тему: «Инновационные технологии: новые возможности преподавания дисциплин гуманитарного цмкла» 311.05.2022 Алматы Алматинский государственный университет, кафедра филологии.

в) Образовательное мероприятие посвященное науке, технологиям и инженерии, Алмата CARAVAN of KNOWLEDGE, 14-15.12.21

г) Работа круглого стола на тему «Диалог поколений в контексте профессиональных компетенций преподавателя и студента высшей школы», посвященного 80-юбилею к.т.н., профессора кафедры «ТЛП и Д» Джакбаровой Р.С., выступила с докладом «Преемственность поколений в развитии легкой промышленности и образования»

д) Falsafa fanlar boyicha falsafa doktorlik dissertatsia ilmiy seminar онлайн семинар.25.05.2022

е) Участие наших студенческих коллекций на конкурсе «Наследие предков», в Таразском Региональном университете, Казахстан, в онлайн формате. Были отправлены 4 коллекции:

1) «Восточная сказка» авторы Мамажанова Хилола, Малик к. Аделина, Жакып кызы Айназик, гр. ИКТ 1-19, «Восточная сказка» заняла 3 место.

2) Коллекция «Sunshine» авторы Адылбек к. Ражап, Эргешева Бегимай, группа ИКТ 1-19

3) «Space object» Алабидинова Элнура, Абдилазиз к. Нурпери, группа ИКТ 1-19

4) «Шрифтомания» авторы Жасынова Таттыбүбү, Эгембердиева Назгуль, группа ИКТ 1-19;

ж) Проведение Фестиваля студенческих работ Fashion-2022 в рамках работы семинара, проведенного Кыргызпатент, совместно с российским Роспатент, российской фирмы сетевой инфраструктуры IPCHAIN. Были представлены 37 коллекций. Все работы авторов коллекций были отмечены ценными подарками, Сертификатами и Дипломами Кыргызпатент. Преподавательский состав, за активное участие в создании новых коллекций, проведение Фестиваля студенческих работ был отмечен Почетными грамотами Кыргызпатент.

Все авторы коллекций и их руководители получили Сертификаты, Диплом, Благодарственные письма.

 1. Количество поданных заявок в Международные грантовые программы и фонды:

Подача заявки на развитие Экспериментальной лаборатории «Грация» и на развитие бизнеса в программе: «Export readiness programme for sewing and apparel Industry», Ukaid, PEAK

10 Участие ППС в образовательных программах повышении квалификации за пределами КР:

На курсах, организованных «Балтийским государственным техническим университетом ВОЕНМЕХ им Д.Ф. Устина» Санкт- Петербург, преподаватели кафедры смогли получить знания и сертификаты по нескольким направлениям, которые были выбраны. Курсы проходили в онлайн режиме.

 1. Знание языков (количество преподавателей, наличие сертификатов)

Преподаватели кафедры прошли курс обучения турецкого языка по Международной программе Турецкой Республики, Бишкекского Консульства и образовательного центра TOMER по уровню А 1 и А 2, с получением сертификата, по Международной программе мобильного обучения, разработанной совместно Турецко-Кыргызского Правительства.

 

 

 

Приложение 1

Изденүүчү Акматова (Тилебаева) Гульнара Эргешовна философия   илимдеринин кандидаты

Окумуштуулук  даражасын   изденип    алуу үчүн  жазылган   илимий   эмгектеринин  тизмеси

№ п.п.РИНЦ, ScopusWebofScienceБазаларындачыкканмакалалардынWebсайттындаректериБасма боюнчамаалыматКөлөмүАвторлош
Аталышы
123456
1Духовность как основа сотрудничества между государствами.Научно-практическая конференция «Независимый путь развития Узбекистана: уроки истории и перспективы будущего», Узбекистан, Ташкент, 28.08.2021 Акматова Г.Э.,
Камбарова Н.Н.,
Карабаева С.Т.
2Роль духовно-нравственных ценностей в процессе формирования образовательной системыНаучно-практическая конференция «Независимый путь развития Узбекистана: уроки истории и перспективы будущего», Узбекистан, Ташкент, 28.08.2021Акматова Г.Э.
3Формировние эстетических ценностейISBN978—7477-5312-9УДК1:316+11/12.ББК80.00+87.21Сборник.Этноисторические правовые и культурно-языквые осования бытия современного человека (г.Уфа.23 апреля 2021). РИЦ БашГУ,2021-440с.,290с. https://elib.bashedu.ru/dl/local/Itkulova_otv%20red_Etnoistoricheskie%20pravovye%20i%20kulyturno-yazykovye_sb_2021.pdf/info4 бет
Подрастающего поколения в условиях глобализции
(макала)
4Школьная форма и ее влияние на учащихсяISSN:2410-1583ББК 60.542.15-26.М 696.Сборник.Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. Том1.-Барнавул.Алтай.ГУ,2021.-265.207 http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/10144?show=full5 бет
5Музиканын маданий-руханий жана этикалык баалуулуктрга тийгизген таасириISSN: 1694-5220НОТ.kg, №2-2021. Международный журнал, Кыргызско-Узбекский международный университет, имени Б. Сыдыкова.4 бетЫразаков Д.А.
https://drive.google.com/file/d/1DxQDh-rzp9ZdbavcQpffAV6Vq6l9WYzA/viewКамчыбековА,М.
6Environmental ethics and the role of spiritual and moral values in crisis procedureIssue All issues Rakhat Stamova1*, Asanbek Akmataliev2, Damirbek Yrazakov2, Nurzada Kambarova2 and Rustambek Salimov3
Number of page(s) 13 Volume 258 (2021) 
E3S Web of Conferences 258, 07015 (2021) E3S  
Section Psychology of Environmentally Responsible Behavior Abstract
DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125807015https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/34/e3sconf_uesf2021_07015/e3sconf_uesf2021_07015.html
Published online 20 May 2021
7The spiritual culture of the younger generation – the key to the development of societyAll issues Volume 284 (2021) E3S Web Conf., 284 (2021) 08021 AbstractE3S Web of Conferences 28 https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/60/e3sconf_tpacee2021_08021/e3sconf_tpacee2021_08021.htmlIssue Gulnara Tilenbaeva1*, Samara Karabaeva2, Nurzada Kambarova2, Asanbek Akmataliev3, Damirbek Yrazakov2, Erkaiym Sharipova2 and Rustambek Salimov1
Published online 12 July 2021E3S Web Conf.
E3S Web of Conferences 284, 08021 (2021)Volume 284, 2021
4, 08021 (2021)Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Engineering (TPACEE-2021)
Article Number 08021
Number of page(s) 12
Section Environmental Psychology and Education
DOI https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/60/e3sconf_tpacee2021_08021/e3sconf_tpacee2021_08021.html
8Азыркы коомдогу руханий, адеп-ахактык жана инсандык сапатISBN: 1654-5220НОТ.kg, №2-2021. Международный журнал, Кыргызско-Узбекский международный университет, имени Б. Сыдыкова.5 бет
https://drive.google.com/file/d/1DxQDh-rzp9ZdbavcQpffAV6Vq6l9WYzA/view
9Философия музыки: о сущность и особенностиhttps://www.elibrary.ru/query_results.aspВ сборнике: Человек в современном мире: пандемия и новый технологический уклад. Сборник научных трудов. Сост., ред. М.В. Бахтин; Образовательно-культурный центр «Интер-Спутник»; Международный профессорский клуб; Российский государственный социальный университет. Рагуза, 2021. С. 198-208.7ЫразаковД.А.
Nizza-Sicilia-Moscahttps://www.elibrary.ru/ip_restricted.asp?rpage=https%3A%2F%2Fwww%2Eelibrary%2Eru%2Fitem%2Easp%3Fid%3D47271905 АкматалиевА.Т,
2021Камбарова Н.Н.
10Духовность и современная массовая музыкальная культураISBN 978-5-9793-1709-0Банзаровские чтения: материалы международной научной конференции,6Ыразаков Д. А.
посвященной 200-летию со дня рождения Д. Банзарова и 90-летию БГПИ — БГУ.Камбарова Н. Н
В 2 ч. Ч. I / научный редактор В. В. Номогоева; ответственный редактор О. Н. Полянская. — Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2022. — 356 с.
ISBN 978-5-9793-1708-3
ISBN 978-5-9793-1709-0 (часть 1)https://my.bsu.ru/content/pbl/publications/publication_121.pdf
11Духовность и эстетическое воспитание молодежиМеждународная научно-практическая конференции на тему: «Социальная модернизация в Казахстане: возможностии перспективы», посвященную 30-летию независимости Республики Казахстан, Алматы, 9.11.2021Шарипова Э.К.,
Акматова Г.Э.
12Школьная форма – элемент социальной эстетикиМеждународная научная конференция «Цель перспектив обеспечения пропорциональности образования профессиональной подготовки в Евроазии», Ташкент, 25-26 марта, 2022гАкматова Г.Э.
Алып жүрүүчүдөгү статьялардын электрондук варианттарын колдонуунун милдеттүү түрдө тиркемеБардык балл:
Жалпы балл:

Приложение 2

Список опубликованных научных трудов преподавателя кафедры «ПМиТХП», ИТФ, Кыргызско-Узбекского Международного университета, имени Б.Сыдыкова, Кочкорбаевой Чинары Тургунбаевны, за 2021-2022 учебный год

Наименование трудовПеч. или рук.Электронная ссылкаНаименование Печатный лист или кол-во страниц, участие соавтораФамилия, имя, отчество
журнала, сборника соавторов
(год, номер),
издательство или свидетельство
1Экспериментальное исследование пылеемкости тканей для специальной одежды строителей.https://cloud.mail.ru/attaches/16442076240446908711%3B0%3B1?folder-id=0&x-email=chk_1181%40mail.ru&cvg=f Журнал «Наука. Техника. Образование.», КУМУ, 2021 №3Немирова Л.Ф., Ташпулатов С.Ш., Черунова И.В., Кочкорбаева Ч.Т.
8-Apr
2Анализ методов оценки пылепроницаемости текстильных материалов и средств индивидуальной защитыПеч.Журнал «Наука. Техника. Образование.», КУМУ, 2022 №1Немирова Л.Ф., Ташпулатов С.Ш., Черунова И.В., Кочкорбаева Ч.Т.
3Исследование эргономических требований к специальной одежде для строителей.Печ.https://cloud.mail.ru/attaches/16510581520089706097%3B0%3B1?folder-id=500015&x-email=chk_1181%40mail.ru&cvg=f II Международной научно-практической конференции «Инновации и технологии к развитию теории современной моды» «МОДА (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)», посвящённой Фёдору Максимовичу Пармону. «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 5-7 апреля 2022 г.234-237Кочкорбаева Ч.Т.
1
4Выбор эко-волокна в целях получения материалов, рекомендуемых для производства спецодежды, для строителей.Печ.ХХV Международная научно-практическая конференция «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии», СПбГУПТД, 26-29 май 2022Кочкорбаева Ч.Т., Черунова И.В.
5Spectrophotometric method for contamination control of gas media filters (СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФИЛЬТРОВ ГАЗОВЫХ СРЕД)Печ.https://www.researchgate.net/publication/359442757_Spectrophotometric_method_for_contamination_control_of_gas_media_filters 1.     AMSD-2021 Journal of Physics: Conference Series, 24.03.20221-NovS N Litunov 1 ,
6-AprL F Nemirova 2 ,
I А Sysuev 1 ,
S Sh Tashpulatov 3 ,
Ch T Kochkorbaeva 4
and E G Bezzateeva 5
6Исследование свойств тканей, рекомендуемых для изготовления спецодежды строителейПеч.Научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования, хлопко-очистительного производства, текстиля, легкой промышленности, инновации полиграфического производства», ТИТЛП, 18-19 мая 2022519-521Кочкорбаева Ч.Т., Ташпулатов С.Ш., Черунова И.В.
3-Jan

Перечень сертификатов и других документов преподавателей кафедры «ПМ и ТХП» ИТФ, Кыргызско-Узбекского Международного университета, им.Батыралы Сыдыкова

№ по п/п Наименование курса или семинара Даты проведения Сопутствующие материалы(программы,сертификат,ссылки)
1 Акматова Г.Э.,

Матамарова Г.А.,

Кочкорбаева Ч.Т.,

Эргешова А.М,

Кудаярова Б.А.,

Кадырмамат к. Айпери

Повышение курсов в «Летней школе» Алматинского технологического института «Инновации в текстильной, легкой промышленности и дизайне» Алматинский технологический университет

7-11 июня 2021

Сертификат
Акматова Г.Э. За участие в STEM Fest – образовательном мероприятии, посвященном науке, технологиям и инженерии, прошедщем 14-15 декабря 2021 года,  г.Алма-Аты (Казакстан) Сертификат
2 Кочкорбаева Ч.Т. Вебинар Российской компании «Антиплагиат» на тему: «Экспертная оценка оригинальности научных работ с помощью системы «Антиплагиат» Российская компания «Антиплагиат»

22 июня 2021

Сертификат
3 Кадырмамат кызы Айпери «Высшая школа стилистики, дизайна и технологий», по дополнительной профессиональной программе «Сруктура и стилевая система современной индустрии моды» 72ч., Москва 30.04.21-17.08.21 Удостоверение о повышении квалификации
4 Исаев И.Э.,

Акматова Г.Э., Кочкорбаева Ч.Т., Кудаярова Б.А.,

Эргешова А.М.

Training workshop for the national network of technology and innovation support centers (TISCS) in Kyrgyzstan. The World Intellectual Property Organization (WIPO) in cooperation with the State Agency of Intellectual Property and Innovation under the Cabi not of Miniatera of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), 24 сентября, 2021 Сертификат
5 Акматова Г.Э. Организатору Международной  научно-практической конференции “Перспективы обеспечения баланса образования и лике” Узбекстан, г. Ташкент Сертификат
6 Акматова Г.Э. Всероссийской научной конференции “Индивид, дивит и логика индивидуации: философия, антропология и биоэтика” (г.Москва, 22февраля 2022 года) Сертификат
7 Кадырмамат кызы Айпери,

Матамарова Г.П., Ташходжаева М.А.

«Высшая школа стилистики, дизайна и технологий», по дополнительной профессиональной программе «Структура и стилевая система современной индустрии моды» 72ч., Москва 30.04.21-17.08.21 Удостоверение о повышении квалификации
Кочкорбаева Ч.Т. Повышение курсов в «Школе аспирантов», Министерство науки и образования, ВАК Кырг., Кыргызпатент, Академия наук КР. Чолпон Ата, 22-24 сентября 2021 Сертификат
8 Исаев И.Э.,

Акматова Г.Э.,

Кочкорбаева Ч.Т.,

Кудаярова Б.А.,

Эргешова А.М.

Training workshop for the national network of technology and innovation support centers (TISCS) in Kyrgyzstan. The World Intellectual Property Organization (WIPO) in cooperation with the State Agency of Intellectual Property and Innovation under the Cabi not of Miniatera of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), 24 сентября, 2021 Сертификат
9 Исраилова Г.А. Тренинг “Ведение бизнеса” European Union, Switchasia, FCTED, TAJNOR, 24-25.01.2022 Сертификат
10 Исраилова Г.А. «Export readiness programme for sewing and apparel Industry», Ukaid, PEAK, 29 апрель, 2022 Сертификат
11 Акматова Г.Э.

Кочкорбаева Ч.Т.

Матамарова Г.А.

Исраилова Г.А.

Кудаярова Б.

Эргешова А.М.

Забидинов А.Т.

Организация и проведение Международного студенческого конкурса “Fashion 2022”

Были представлены 36 коллекций студентов КУМУ, кафедры “ПМиТХП”, а также работы Таразского Регионального университета (Казахстан), Наманганского инженерно-технологического института (Узбекистан), ОшТУ, ОшГУ по 4 номинациям к конкурсу Fashion 2022.

17.05.22

Сертификаты, дипломы, денежные вознаграждения, ценные подарки
12 Исраилова Г.А.,

Усон кызы Бегимай, Кудаярова Б.А.

Участие в III-ий МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОДЫ «БАБАЛАР МҰРАСЫ» – «НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ» в ТарРУ(Казахстан), 20.05.22 Диплом III степени, Сертификаты,
13 Акматова Г.Э.

Исаев И.Э.

Кочкорбаева Ч.Т.

Матамарова Г.А.

Исраилова Г.А.

Кудаярова Б.А.

Усон к. Бегимай

Эргешева А.М.

Забидинов А.Т.

Кадырбек к.Айпери

Бакалбай к. Каныкей

Сагыналы к. Алмагуль

Амир к. Гульназ

Организация и проведение Студенческого Fashion-фестиваля 2022 совместно с Кыргызпатент. Были представлены 38 коллекций студентов КУМУ, кафедры “ПМиТХП”, по 4 номинациям Fashion – 2022.

9.06.22

Дипломы, Сертификаты, Грамоты
15 Кудаярова Б.А. Контрактная система в сфере закупок, «Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им Д.Ф. Устина» Санкт- Петербург, 40 ч Сертификат
16 Кудаярова Б.А., Кочкорбаева Ч.Т. Основы компьютерной грамотности, «Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им Д.Ф. Устина» Санкт- Петербург, 20 ч Сертификат
17 Акматова Г.Э.,

Кудаярова Б.А., Сагыналы к. Алмагул, Кочкорбаева Ч.Т., Исраилова Г.А., Забидинов А.Т.

Решение инженерных задач с использованием программного обеспечения Solid Works, «Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им Д.Ф. Устина» Санкт- Петербург, 40 ч. Сертификат
18 Кочкорбаева Ч.Т., Ташходжаева М.А.,

Амир к. Гулназ

Изучение турецкого языка уровень А 1 по Международной программе Турецкой Республики и Бишкекского Консульства и образовательного центра TOMER Сертификаты
19 Кочкорбаева Ч.Т., Ташходжаева М.А.,

Амир к. Гулназ

Изучение турецкого языка уровень А 2 по Международной программе Турецкой Республики и Бишкекского Консульства и образовательного центра TOMER Сертификаты
20 Эргешова А.М. Тренинг от Образовательного комплекса Мунара-Билим на тему «Коммуникация» Сертификат
21 Эргешова А.М. Тренинг от Образовательного комплекса Мунара-Билим на тему «Эмоциональный 2интеллект» 24 ч Сертификат
22 Эргешова А.М. Тренинг от Образовательного комплекса Мунара-Билим на тему «Основы позитивного воспитания» 24 ч Сертификат