30.09.2022-ж.
   Семинарды кафедранын башчысы, КӨЭАУнун профессору Г.К.Өмүрбекова өтүп берди. Семинар кызыктуу болуп, кафедранын окутуучулары катышышты.