Профессордук-окутуучулук курамы

Инженердик-технологиялык факультетинде бардыгы болуп 39 кызматкер эмгектенет, анын ичинен штатта 28, сырткы айкалыштыруу менен 2, ички айкалыштыруу менен 9. Жалпы профессордук-окутуучулар курамы 35, алардын ичинен: илимдин докторлору профессорлор (ички айкалыштыруу менен Мамасаидов М.Т. – 0,5 ченде, Исманов М.М. 0,5-чен менен, Ташполотов Ы.Т. -0,4 чен бирдикте сырткы айкалыштыруу менен) жана илимдин кандидаты доценттер – 6; сырткы айкалыштыруу менен 2, (Садыков Э-0,5 окуу жүктөмү менен, Шайдуллаев Р. 0,6 окуу жүктөмү менен ), ички айкалыштыруу менен 2, (Бакиров И.-0,32 окуу жүктөмү менен, Адылов Ч.-0,5 окуу жүктөмү менен,)  штатта 4 ( И.Э. Исаев -1,5; Г.Өмүрбекова – 1,5; Ө.Дилишатов – 1,5; Эрмекова З.-1,5 окуу жүктөмдөрү менен), улук окутуучу факультет боюнча – 8 ( Матамарова Г.А. – 1,44; Тиленбаева Г.Э.-1,5; Исраилова Г.А. – 1,48; Эргешова А.М.- 1,39; КРнын Сүрөтчүлөр союзунун мүчүсү, Забидинов А.Т. – 1,48; Э.Адылова- 1,5; Э. Ормонова -1,5; Т. Токонова -1,5 окуу жүктөмдөрү менен) окутуучулар фак.боюнча – 15 штатта 11 ( Сагынали кызы А. – 0,55; Кадырмамат кызы А. – 1,08; Үсөн кызы Б. – 1,16; Кудаярова Б. – 1,39; Калыбай уулу – 0,32; Бакалбай кызы К.- 0,57; П.Ажимуратов-1,5; Ж.Бердибекова-1,5; Жээнбаева З-1,5; Жабагыев И.-1,5; Камаридинов Р.Б.- 1,5; Кадырбаева Ж.Б.-0,5 окуу жүктөмдөрү менен), ички айкалыштыруу менен- 1 (Сариев М.-1,6 окуу жүктөмү менен), сырткы айкалыштыруу менен- 3 ( Калыбай уулу – 0,32; Эсенкулов А.-0,33, Досмуратов Т. – 0,38 окуу-жүктөмдөрү менен), окуу-жардамчы кызматкерлер фак. б-ча.- 5 (  Грация лабораториясынын лаборанты Ч.Т.Кочкорбаева; КМжКДТ  каф. лаб. Амир к Г., лаб. башч. 1ст. Ташходжаева М., инженер-программист- Өмүрали уулу Т., КТжЭ каф лаб. Тажибай  кызы А. , )

Жалпы ПОЖ 28 штатта, жана 5  көмөкчү кызматкерлер эмгектеништи. Илимий даражалуулардын сапаттык көрсөткүчү 31% ды  түздү.